Voorwaarden Computerhulp Huizen

Computerhulp Huizen probeert u altijd naar eer en geweten te helpen, mede daarom zijn de voorwaarden eigenlijk meer een motto, welke geldt voor alle partijen:

“Hou het gezellig en wees netjes en beschaafd.”

Enkele zaken moeten echter duidelijk worden omschreven:

  • Computerhulp Huizen levert zelf geen goederen rechtstreeks aan zijn klanten. Als u goederen koopt doet u dit bij uw eigen leveranciers. Computerhulp Huizen zal hierbij slechts een adviserende rol spelen en is derhalve nooit verantwoordelijk voor de werking en garantie van door u aangeschafte goederen.
  • Voor de ‘No cure no pay’ regeling geldt:
    • Als blijkt dat het apparaat of een onderdeel ervan defect is (Of een bijbehorend apparaat wat bepalend is voor de werking), is Computerhulp Huizen daarvoor niet verantwoordelijk en worden onderzoekskosten gerekend aan de hand van het geldende tarief.
    • Als Computerhulp Huizen aangeeft dat het niet zeker is of het probleem kan worden verholpen, maar u geeft aan dat u toch wil dat er naar gekeken wordt, dan betaalt u het geldende tarief.
    • In geval van uitleg of assistentie is er nooit sprake van no cure no pay en betaalt u het geldende tarief.